Hướng dẫn giao hàng

- Phương thức giao hàng: Chuyển phát nhanh qua bưu điện
- Phạm vi giao hàng: Toàn quốc
- Phí giao hàng: Quý khách mua trên 500,000VNĐ sẽ được miễn phí giao hàng. Trường hợp số tiền đặt hàng dưới 500,000VND quý khách sẽ phải trả phí giao hàng.
 (Phí giao hàng được tính dựa theo bảng giá EMS của VNPT)  
- Thời gian giao hàng: Sau khi chúng tôi xác nhận quý khách hoàn tất thanh toán cho đơn đặt hàng của mình, thời gian quý khách nhận được sản phẩm đặt hàng như sau: 
Quý khách sẽ nhận được hàng trong  ngày (đối với khu vực TP.HCM) hoặc từ 2~8 ngày (đối với khu vực ngoài TP.HCM) Quý khách có thể kiểm tra tình trạng đặt hàng bằng cách vào   mục "Đặt hàng/Xem giao hàng".
Ngày nghỉ và các ngày lễ khác sẽ không được tính vào thời gian giao hàng. Sau khi chúng tôi xác nhận được phần thanh toán cho đơn đặt hàng thì ngày hôm đó sẽ được tính là ngày bắt đầu giao hàng.
Trường hợp xảy ra thiên tai thì thời gian xảy ra thiên tai sẽ không được tính vào thời gian giao hàng.
Trường hợp quý khách thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng thì thời gian giao hàng sẽ được tính ngay từ ngày TRENDS xác nhận thanh toán. Trường hợp quý khách thanh toán bằng các loại thẻ thì sau khi kiểm tra được phần thanh toán của quý khách, TRENDS sẽ tiến hành ngay việc giao hàng.